Giá Xe Mazda Tại Gò Vấp

Bảng Giá Xe
New Mazda2 1.5L AT: 408000000 đ
New Mazda2 1.5L Luxury: 484000000 đ
New Mazda2 1.5L Premium : 534000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda2 Hatchback 1.5L Luxury: 527000000 đ
New Mazda2 Hatchback 1.5L Premium: 572000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda CX-3 1.5L AT: 512000000 đ
New Mazda CX-3 1.5L Deluxe: 549000000 đ
New Mazda CX-3 1.5L Luxury: 579000000 đ
Mazda CX-3 1.5L Premium: 664000000 đ
Bảng Giá Xe
All-New Mazda3 1.5L Deluxe: 579000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Luxury: 624000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Premium: 729000000 đ
All-New Mazda3 1.5L Signature: 739000000 đ
Bảng Giá Xe
All-New Mazda3 Hatchback 1.5L Luxury: 639000000 đ
All-New Mazda3 Hatchback 1.5L Premium: 679000000 đ
Bảng Giá Xe
Mazda CX-30 2.0L Luxury: 699000000 đ
Mazda CX-30 2.0L Premium: 749000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda6 2.0L Premium: 769000000 đ
New Mazda6 2.0L Premium (GTCCC): 815000000 đ
New Mazda6 2.5L Premium (GTCCC): 899000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda CX-5 2.0L Deluxe: 759000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Luxury: 799000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Premium Active: 839000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Premium Sport: 859000000 đ
New Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive: 879000000 đ
New Mazda CX-5 2.5L Premium Sport: 979000000 đ
New Mazda CX-5 2.5L Premium Exclusive: 999000000 đ
Bảng Giá Xe
New Mazda CX-8 2.5L Luxury - 7S: 949000000 đ
New Mazda CX-8 2.5L Premium - 7S: 1024000000 đ
New Mazda CX-8 2.5L Premium AWD - 7S: 1119000000 đ
New Mazda CX-8 2.5L Premium AWD - 6S: 1129000000 đ
Bảng Giá Xe
All-New Mazda BT50 1.9 MT 4×2: 584000000 đ
All-New Mazda BT50 1.9 AT 4×2: 644000000 đ